Ydrenas EU-bevakningstjänst

ger dig skräddarsydd EU-information efter ditt behov

Genom att använda bevakningstjänsten håller du dig ständigt uppdaterad med senaste nytt från EU och får bara den information du behöver och vill ha.

Tanken bakom Ydrenas EU-bevakningstjänst är enkel. Du väljer själv din servicenivå, ditt paket av tjänster, och du får en skräddarsydd EU-bevakning anpassad efter dina individuella behov, din bevakningsprofil och dina sökord.

Så här fungerar tjänsten

Ny information från EU-institutionerna, EU:s tillsynsmyndigheter och media som bevakar EU publiceras direkt på den här bevakningssidan www.eu-bevakning.se. Genom sökordsoptimering väljs den information som du behöver ut automatiskt. Sidan uppdateras kontinuerligt och du får nyhetsbrev när större EU-nyheter presenteras. Du får skräddarsydd information utifrån dina behov och önskemål.

EU-bevakningstjänsten innehåller:

  • EU-bevakningstjänst – EU-monitoring. Du får en skräddarsydd bevakningstjänst baserat på din bevakningsprofil och dina sökord.
  • EU-kalender. Varje vecka uppdateras EU-kalendern med kommande EU-händelser, möten, konferenser och hearings.
  • EU-nyhetsbrev – Nyhetsbreven är EU-briefings med nyheter, kortare information och snabba analyser. Fungerar också som ”early warnings alert” vid EU-händelser, till exempel vid presentation av ny EU-lagstiftning.
  • Brysselrapport, nyhetsbrev med analys. Brysselrapporten fungerar som en EU-briefing och innehåller sammanfattningar, djupgående analyser av ny eller ändrad EU-reglering. Nyhetsbrevet beskriver EU-processerna för aktuell EU-reglering med tidtabell och förslag till uppföljning. Skickas också i samband med viktiga EU-konferenser, hearings och workshops som Ydrenas bevakar. Brysselrapport ingår i Ydrenas EU-rådgivningspaketen, men kan köpas till som extratjänst till EU-bevakningspaketen.
  • Löpande gallring, analys, prioritering av information från EU. Ydrenas gör löpande gallring av information och hjälper till med analys och värdering av informationen. Hur mycket hjälp som du får styrs av val av servicenivå. I small ingår gallring och i medium och large ingår hjälp med analys och prioritering. Tjänsterna kan köpas till i basic och small.

Välj ditt paket för EU-bevakning

EU-bevakningstjänsten har fyra olika nivåer – basic, small, medium och large. Din nivå väljer du själv. Ju mer avancerad nivå du väljer, desto fler tjänster får du, till exempel ingår i medium och large löpande analys och prioritering av information.

Skräddarsy din tjänst genom att välja rätt servicenivå för ditt behov av EU-bevakning. I tjänsten ”basic” och ”small” ingår ett bevakningsområde och upp till 10 sökord. I tjänsten medium ingår bevakning av två bevakningsområden och upp till 15 sökord och i tjänsten large ingår bevakning av fyra bevakningsområden och upp till 25 sökord.

Kombinera bevakningstjänsten med EU-rådgivning och du får både EU-bevakning och EU-rådgivning till ett förmånligt pris.

Läs mer om val av servicenivå

Prova också vår EU-rådgivningstjänst

Ydrenas har en mångårig erfarenhet från EU-arbete, EU-förhandlingar och lobbying. Vi är experter på EU och EU:s beslutsvägar. Ydrenas ger dig kartan till EU:s lagstiftningslabyrint och hjälper dig att hitta rätt. Vi har verktygen för effektiv EU-påverkan.

Läs mer om EU-rådgivningstjänst