FAQ – vanliga frågor och svar

Vad ingår i Ydrenas EU-bevakningstjänst?

Det är en bevakningstjänst som är baserad på val av sökord och 1-6 bevakningsområden: ”Pension”, ”Försäkring”, ”Bank”, ”Finansiella tjänster”, ”Handel & tull” och ”Brexit”. I tjänsten ”basic” och ”small” ingår ett bevakningsområde och upp till 10 sökord. I tjänsten medium ingår bevakning av två bevakningsområden och upp till 15 sökord och i tjänsten large ingår bevakning av fyra bevakningsområden och upp till 25 sökord.

Varför är bevakningstjänsten indelad i olika nivåer?

Olika personer har olika stort behov av information om EU. Ju mer avancerad nivå du väljer, desto fler tjänster får du, till exempel ingår i medium och large löpande gallring, analys och prioritering av information.

Hur vet jag vilken nivå som passar just mig?

Du kan välja mellan fyra olika nivåer som har olika pris. Du väljer det alternativ som passar dig bäst utifrån de tjänster som ingår. Large är den mest omfattande nivån som innehåller flest tjänster och lämpar sig för komplexa behov. Medium är en avancerad tjänst som lämpar sig för de med ett större bevakningsbehov, medan Small och Basic är en grundläggande bevakningstjänst. Vi hjälper dig att gärna ger dig råd kring val av nivå. Kontakta info@ydrenas.se om du har frågor kring val av nivå.

Kan jag byta till en annan nivå än den jag har idag?

Ja, det är möjligt. Kontakta info@ydrenas.se för exakta villkor för byte av nivå.

Har du fler frågor? kontakta info@ydrenas.se