Om Ydrenas Communications

Ydrenas Communications är en kommunikationsbyrå som erbjuder företag och branschorganisationer konsultverksamhet i form av analys, bevakning strategisk rådgivning och operativa insatser inom samhällsfrågor, EU-lagstiftning och kommunikation.

Ydrenas Communications verkar som rådgivare inom hela kommunikationsområdet, men är specialiserade på bevakning, analys, lobbying, opinionsbildning och relationsbyggande inom European Affairs.

Läs mer på ydrenas.se